رد کردن لینک ها

آبگیر دریا ، دریاچه سدها و رودخانه ها

جداسازی مطمئن و حرفه ای

استفاده از تکنولوژی آبگیر رودخانه و دریا passive intake در مناطقی که امکان آبگیری از رودخانه و دریاچه سد وجود دارد مانع ورود شن ، ماسه ، جلبک و سایر آبزیان به خط انتقال آب می شود.

این محصول بصورت سفارشی در ابعاد مناسب برای حداکثر آبگیری ساخته می شود و با قابلیت بک واش بالا دیگر نیازی تمیزکردن آن بصورت دستی نمی باشد.

یکی از مهمترین پارامترهای طراحی این محصول رعایت شرایط زیست محیطی برای جلوگیری از ورود آبزیان به داخل آبگیر می باشد.

در این سیستم باید توانایی حرکت در خلاف جهت مکش سیستم را برای آبزیان فراهم آورد.

آبگیر رودخانه و دریا passive intake با توجه به دارا بودن تکنولوژی برتر و انحصاری V-wire که باعث عدم گرفتگی و بسته شدن شیارها می گردد.

 • از آبگیر رودخانه و دریا برای جلوگیری از ورود آشغال و ضایعات همراه آب در مدخل انشعاب آب از رودخانه برای مصارف مختلف از قبیل پرورش ماهی و سیستم های آب شیرین کن و غیره …… استفاده می گردد.

برای آشنایی با عملکرد آبگیر رودخانه و دریا کلیک کنید.

 اندازه شیارها و متریال مورد استفاده با توجه کیفیت آب مورد نیاز و میزان خورندگی متفاوت میباشد.

مشاهده سایر محصولات

گالری تصاویر محصول