Skip links

آبگیر دریا ، دریاچه سدها و رودخانه ها

آبگير دريا و رودخانه ها

جداسازی مطمئن و حرفه ای

استفاده از تکنولوژی وی وایر در مناطقی که امکان آبگیری از رودخانه و دریاچه سد وجود دارد مانع ورود شن ، ماسه ، جلبک و سایر آبزیان به خط انتقال آب می شود این محصول بصورت سفارشی در ابعاد مناسب برای حداکثر آبگیری ساخته می شود و با قابلیت بک واش بالا دیگر نیازی تمیزکردن آن بصورت دستی نمی باشد

آبگیر دریاچه سدها و رودخانه ها با توجه به دارا بودن تکنولوژی برتر و انحصاری V-wire که باعث عدم گرفتگی و بسته شدن شیارها می گردد ، در صنایع مختلف بخصوص صنعت آب و آب و فاضلاب مصرف فراوان دارد.

 • از این اسکرینهای برای جلوگیری از ورود آشغال و ضایعات همراه آب در مدخل انشعاب آب از رودخانه برای مصارف مختلف از قبیل پرورش ماهی و غیره …… استفاده می کنند.

 اندازه شیارها باتوجه کیفیت آب مورد نیاز متفاوت میباشد.

گالری تصاویر محصول