رد کردن لینک ها

زهکشی غربال

کلکتورهای منشعب با انشعابات متعدد در قطرهای مختلف برای آبگیری از رودخانه ، دریاچه ها و خصوصاً برای زهکشی آبهای سطحی زمینهای کشاورزی و زمینهای ورزشی بکار میروند.

 

برای آشنایی بیشتر با محصولات مرتبط با اسکرین از کانال شرکت غربال فیلتر در سایت آپارات و تماشا بازدید فرمایید.

بازگشت به صفحه محصولات 

 

گالری تصاویر محصول