رد کردن لینک ها

سبد سانتریفیوژ

خصوصیات فنی انحصاری تکنولوژی ( V-wire ) در این نوع اسکرین که شیارها آنها بصورت عدد ۷ یا بشکل حرف (V ) انگلیسی می باشد باعث عدم انسداد شیارها گردیده در نتیجه سبدهای سانتریفوژ با توجه به نوع کاربری دانه بندی جامدات به اشکال گوناگون در صنایع مختلف معدنی ، غذایی ، شیمیایی و دارویی و تصفیه مایعات مورد مصرف فراوان دارد.

سبد سانتریفیوژ

جداسازی مطمئن و حرفه ای

گالری تصاویر محصول